Rachunkowość w zarządzaniu jednostkami gospodarczymi

Uproszczenia i rozszerzenia w rachunkowości

Szczecin 25-26 maja 2023

Cel

Katedra Rachunkowości

Uniwersytetu Szczecińskiego

oraz

Stowarzyszenie Księgowych w Polsce

Oddział Okręgowy w Szczecinie

zapraszają na

XXX Ogólnopolską Konferencję Naukową

RACHUNKOWOŚĆ W ZARZĄDZANIU
JEDNOSTKAMI GOSPODARCZYMI

pod hasłem przewodnim:

Uproszczenia i rozszerzenia w rachunkowości

Celem konferencji jest odpowiedź na następujące pytania:

  • czy jest potrzeba raportowania niefinansowego?
  • czy raportowanie niefinansowe powinno być przedmiotem rachunkowości?
  • jakie są kierunki rozwoju raportowania niefinansowego?
  • jakie są granice uproszczeń w rachunkowości?
  • czy jest potrzeba ustalania progów istotności?
  • jak oceniać stosowanie uproszczeń w kontekście zniekształcenia informacji?
  • jak ujawniać informacje o stosowanych uproszczeniach?

 

Konferencja jest okazją do uzyskania odpowiedzi na powyższe pytania. Spotkają się na niej przedstawiciele świata nauki, praktyki gospodarczej, członkowie Stowarzyszenia Księgowych
w Polsce oraz studenci. Zapraszamy do uczestnictwa w wydarzeniu i prosimy o przekazanie tej informacji w swoim środowisku.

Komitet organizacyjny

prof. dr hab. Waldemar Gos

waldemar.gos@usz.edu.pl

Przewodniczący

Sekretarze konferencji

prof. dr hab. Stanisław Hońko prof. US

dr Tomasz Kufel

dr Urszula Wawer

dr Adam Lulek

mgr Krystian Socik

mgr Elżbieta Jędruczyk

mgr Damian Łazarczyk

Rada programowa

prof. dr hab. Jolanta Iwin-Garzyńska Uniwersytet Szczeciński

prof. dr hab. Waldemar Gos
Uniwersytet Szczeciński

prof. dr hab. Wanda Skoczylas
Uniwersytet Szczeciński

dr hab. Stanisław Hońko, prof. US
Uniwersytet Szczeciński

dr hab. Beata Sadowska, prof. US 
Uniwersytet Szczeciński

dr Hanna Czaja-Cieszyńska
Uniwersytet Szczeciński

dr Magdalena Janowicz
Uniwersytet Szczeciński

dr Konrad Kochański
Uniwersytet Szczeciński

dr Przemysław Mućko
Uniwersytet Szczeciński

mgr Sebastian Goschorski
SKwP oddział Szczecin

mgr Pelagia Żejmo
SKwP oddział Szczecin

Publikacje

Kontakt w sprawie publikacji:

 Mgr Krystian Socik

(krystian.socik@usz.edu.pl)

Harmonogram

Termin zgłaszania uczestnictwa w formularzu rejestracyjnym na stronie rachmaj.usz.edu.pl:

 

do 31.03.2023 r. (piątek)

Opłaty konferencyjne

Konferencja odbędzie się formule hybrydowej.
Uczestnictwo w konferencji w formie on-line jest bezpłatne.

Opłata za udział w trybie bezpośrednim wynosi 200 zł + 23% VAT

 

Rejestracja

 

Formularz rejestracji

Biuro organizacyjne

Korespondencję w sprawie konferencji proszę kierować na adres:

 

e-mail: rachmaj@usz.edu.pl

bądź:

Katedra Rachunkowości

Instytut Ekonomii i Finansów Uniwersytetu Szczecińskiego

ul. Mickiewicza 64 pok.211

71-101 Szczecin

(z dopiskiem: konferencja majowa)

Kontakt w sprawach organizacyjnych (obrady, tryb hybrydowy)

dr Tomasz Kufel (tomasz.kufel@usz.edu.pl)

mgr Damian Łazarczyk (damian.lazarczyk@usz.edu.pl)

Termin i miejsce

Termin:  25-26 maja 2023 roku

Miejsce: stacjonarnie-Szczecin, Wydział Ekonomii, Finansów i Zarządzania Uniwersytetu Szczecińskiego, ul. Mickiewicza 64 oraz przez MsTeams

Program konferencji

25.05.2023 (czwartek)

18.00Spotkanie integracyjne – czy upraszczać rachunkowość? – dyskusja

26.05.2023 (piątek)

09.00 – 9.30Rozpoczęcie konferencji – prof. dr hab. Waldemar Gos

9.30 – 11.00Uproszczenia w rachunkowości

Wprowadzenie do debaty:

– dr hab. Stanisław Hońko, prof. US – Znaczenie zasady istotności

– prof. dr hab. Waldemar Gos – Uproszczenia – zakres, klasyfikacja, przesłanki stosowania

– dr Hanna Czaja Cieszyńska, dr Przemysław Mućko – Praktyka stosowania uproszczeń

Pytania:

– jakie są granice uproszczeń?

– czy uproszczenia dotyczące SF rzeczywiście zmniejszają pracochłonność?

– stosowanie których uproszczeń zmniejsza pracochłonność w rachunkowości?

– czy decydując się na uproszczenia kierownictwo jednostki rozpatruje wszystkie warunki ich stosowania oraz skutki przyjęcia uproszczenia?

– jakie parametry jakościowe powinny decydować o stosowaniu lub niestosowaniu uproszczenia?

– czy jednostki mikro i małe mogą stosować uproszczenia bez względu na to czy wpływa to na rzetelny i jasny obraz?

11.00-11.30 – Przerwa kawowa

11.30 – 12.00 – Konkurs (quiz) dotyczący uproszczeń dla studentów i uczniów szkół średnich (przygotowanie: S. Hońko)

12.00 – 13.30 – Rozszerzenia w rachunkowości – debata: prowadzenie prof. dr hab. Wanda Skoczylas

Wprowadzenie do debaty:

– prof. dr hab. Magdalena Zioło – Wyzwania związane z finansami zrównoważonymi

– prof. zw. dr hab.  Gertruda Krystyna Świderska – Czy zmiany w odniesieniu do sprawozdawczości w zakresie zrównoważonego rozwoju jakie wprowadziła Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2022/2464 wpłyną na rachunkowość?

– dr Katarzyna Kobiela-Pionnier – Taksonomie jako determinanta rozszerzania zakresu rachunkowości

– Olga Petelczyc – Rola audytu wewnętrznego w weryfikacji wiarygodności informacji w zakresie zrównoważonego rozwoju

– Ewa Sowińska – Wiarygodność informacji zawartych w raportowaniu zrównoważonego rozwoju. Rola biegłych rewidentów i firm audytorskich

Pytania:

− jakie są granice rozszerzeń rachunkowości?

− w jaki sposób rozszerzenia w rachunkowości zmieniają zawód księgowego?

− czy księgowi mogą brać odpowiedzialność za informacje niefinansowe?

− w jaki sposób potwierdzać wiarygodność informacji niefinansowych?

− w jakim kierunku zmierza rachunkowość zarządcza i controlling?

13.30Zakończenie konferencji – wnioski – dr hab. Beata Sadowska, prof. US

kontakt: