Rachunkowość w zarządzaniu jednostkami gospodarczymi

Uproszczenia i rozszerzenia w rachunkowości

Szczecin 25-26 maja 2023

Cel

Katedra Rachunkowości

Uniwersytetu Szczecińskiego

oraz

Stowarzyszenie Księgowych w Polsce

Oddział Okręgowy w Szczecinie

zapraszają na

XXX Ogólnopolską Konferencję Naukową

RACHUNKOWOŚĆ W ZARZĄDZANIU
JEDNOSTKAMI GOSPODARCZYMI

pod hasłem przewodnim:

Uproszczenia i rozszerzenia w rachunkowości

Celem konferencji jest odpowiedź na następujące pytania:

  • czy jest potrzeba raportowania niefinansowego?
  • czy raportowanie niefinansowe powinno być przedmiotem rachunkowości?
  • jakie są kierunki rozwoju raportowania niefinansowego?
  • jakie są granice uproszczeń w rachunkowości?
  • czy jest potrzeba ustalania progów istotności?
  • jak oceniać stosowanie uproszczeń w kontekście zniekształcenia informacji?
  • jak ujawniać informacje o stosowanych uproszczeniach?

 

Konferencja jest okazją do uzyskania odpowiedzi na powyższe pytania. Spotkają się na niej przedstawiciele świata nauki, praktyki gospodarczej, członkowie Stowarzyszenia Księgowych
w Polsce oraz studenci. Zapraszamy do uczestnictwa w wydarzeniu i prosimy o przekazanie tej informacji w swoim środowisku.

Komitet organizacyjny

prof. dr hab. Waldemar Gos

waldemar.gos@usz.edu.pl

Przewodniczący

Sekretarze konferencji

prof. dr hab. Stanisław Hońko prof. US

dr Tomasz Kufel

dr Urszula Wawer

dr Adam Lulek

mgr Krystian Socik

mgr Elżbieta Jędruczyk

mgr Damian Łazarczyk

Rada programowa

prof. dr hab. Jolanta Iwin-Garzyńska Uniwersytet Szczeciński

prof. dr hab. Waldemar Gos
Uniwersytet Szczeciński

prof. dr hab. Wanda Skoczylas
Uniwersytet Szczeciński

dr hab. Stanisław Hońko, prof. US
Uniwersytet Szczeciński

dr hab. Beata Sadowska, prof. US 
Uniwersytet Szczeciński

dr Hanna Czaja-Cieszyńska
Uniwersytet Szczeciński

dr Magdalena Janowicz
Uniwersytet Szczeciński

dr Konrad Kochański
Uniwersytet Szczeciński

dr Przemysław Mućko
Uniwersytet Szczeciński

mgr Sebastian Goschorski
SKwP oddział Szczecin

mgr Pelagia Żejmo
SKwP oddział Szczecin

Publikacje

Kontakt w sprawie publikacji:

 Mgr Krystian Socik

(krystian.socik@usz.edu.pl)

Harmonogram

Termin zgłaszania uczestnictwa w formularzu rejestracyjnym na stronie rachmaj.usz.edu.pl:

 

do 31.03.2023 r. (piątek)

Opłaty konferencyjne

Konferencja odbędzie się formule hybrydowej.
Uczestnictwo w konferencji w formie on-line jest bezpłatne.

Opłata za udział w trybie bezpośrednim wynosi 200 zł + 23% VAT

 

Rejestracja

 

Formularz rejestracji

Biuro organizacyjne

Korespondencję w sprawie konferencji proszę kierować na adres:

 

e-mail: rachmaj@usz.edu.pl

bądź:

Katedra Rachunkowości

Instytut Ekonomii i Finansów Uniwersytetu Szczecińskiego

ul. Mickiewicza 64 pok.211

71-101 Szczecin

(z dopiskiem: konferencja majowa)

Kontakt w sprawach organizacyjnych (obrady, tryb hybrydowy)

dr Tomasz Kufel (tomasz.kufel@usz.edu.pl)

mgr Damian Łazarczyk (damian.lazarczyk@usz.edu.pl)

Termin i miejsce

Termin:  25-26 maja 2023 roku

Miejsce: stacjonarnie-Szczecin, Wydział Ekonomii, Finansów i Zarządzania Uniwersytetu Szczecińskiego, ul. Mickiewicza 64 oraz przez MsTeams

Program konferencji

25.05.2023 (czwartek)

18.00 – Spotkanie integracyjne – Uproszczenia i rozszerzenia w rachunkowości

26.05.2023 (piątek)

09.00 – 10.30 – Uproszczenia i rozszerzenia w rachunkowości – zagadnienia bilansowe i podatkowe

11.00 – 12.30 – Raportowanie niefinansowe

13.00 – 14.30 – Kierunki zmian w rachunkowości

kontakt: