Rachunkowość w zarządzaniu jednostkami gospodarczymi

Szanowni Państwo,

biorąc pod uwagę zagrożenie epidemiczne Katedra Rachunkowości Uniwersytetu Szczecińskiego jest zmuszona przełożyć termin konferencji „Rachunkowość finansowa w zarządzaniu jednostkami gospodarczymi”. Mamy nadzieję, że uda się zorganizować konferencję do końca 2020 r. informacje o nowym terminie zostaną zamieszczone na stronie rachmaj.usz.edu.pl .

Z życzeniami zdrowia

Komitet Organizacyjny

Cel Konferencji

Jak ciekawie mówić o rachunkowości? Jak wykorzystać nowe techniki komunikacji, aby dotrzeć do młodego pokolenia? Jak eliminować błędy w procesie dydaktycznym? Konferencja jest okazją do uzyskania odpowiedzi na te pytania. Zapraszamy do udziału w konferencji wszystkie osoby, którym zależy na tym, aby ciekawie nauczać rachunkowości. Spotkają się na niej nauczyciele akademiccy, wykładowcy Stowarzyszenia Księgowych w Polsce oraz studenci. Zapraszamy do uczestnictwa w tym wydarzeniu i prosimy o przekazanie tej informacji w swoim środowisku.

Komitet organizacyjny

prof. zw. dr hab. Waldemar Gos

przewodniczący komitetu

Sekretarze konferencji:

dr Tomasz Kufel US

tomasz.kufel@usz.edu.pl

dr Iwona Majchrzak ZUT

iwona.majchrzak@zut.edu.pl

dr Anna Zbaraszewska US

anna.zbaraszewska@usz.edu.pl

Rada Programowa

prof. dr hab. Teresa Kiziukiewicz Uniwersytet Szczeciński
prof. dr hab. Waldemar Gos Uniwersytet Szczeciński
dr hab., prof. US Beata Sadowska Uniwersytet Szczeciński

prof. dr hab. Jolanta Iwin-Garzyńska Uniwersytet Szczeciński

prof. dr hab. Wanda Skoczylas Uniwersytet Szczeciński

prof. dr hab. Kazimiera Winiarska Uniwersytet Szczeciński

dr hab., prof. US Stanisław Hońko Uniwersytet Szczeciński

Harmonogram

Termin zgłaszania uczestnictwa w formularzu rejestracyjnym: 

31.03.2020 r. 

Termin nadsyłania publikacji 

30.04.2020 r. 

Wnoszenie opłat za uczestnictwo w konferencji 

30.04.2020 r. 

Opłata konferencyjna

0 zł

Udział w konferencji jest bezpłatny.  

Organizatorzy nie pokrywają kosztów zakwaterowania.

300 zł

Uczestnicy mają możliwość publikacji rozdziału w monografii opublikowanej przez wydawnictwo z listy MNiSW.

W sprawach publikacji proszę kontaktować się pod adresem: iwona.majchrzak@zut.edu.pl

Biuro Organizacyjne

Korespondencję ws. konferencji proszę kierować na adres:  

 e-mail: konferencjamajowa@gmail.com  

lub: 

Katedra Rachunkowości 

Instytut Ekonomii i Finansów Uniwersytetu Szczecińskiego

Mickiewicza 64 pok. 314

71-101 Szczecin 

 

Kontakt w sprawach organizacyjnych  

dr Tomasz Kufel 

tel.: 91 444 1968 

Termin i miejsce konferencji

Termin: 22 maja 2020 roku  

Miejsce: Szczecin, Wydział Ekonomii, Finansów i Zarządzania Uniwersytetu Szczecińskiego, Mickiewicza 64 

Program

22.05.2020

9:00 – 10:30
Warsztaty

 

10:45 – 12:15
Sesja studencka

 

12:30 – 14:00
Sesja wykładowców

 

14:00
Lunch