Rachunkowość w zarządzaniu jednostkami gospodarczymi

Jak ciekawie uczyć rachunkowości?

Cel Konferencji

Celem konferencji jest odpowiedź na następujące pytania:

Jak ciekawie mówić o rachunkowości?

Jak wykorzystać nowe techniki komunikacji, aby dotrzeć do młodego pokolenia?

Jak eliminować błędy w procesie dydaktycznym?

Czego nauczyła nas pandemia w zakresie dydaktyki?

Konferencja jest okazją do uzyskania odpowiedzi na te pytania. Zapraszamy do udziału w konferencji wszystkie osoby, którym zależy na tym, aby ciekawie nauczać rachunkowości. Spotkają się na niej nauczyciele akademiccy, wykładowcy Stowarzyszenia Księgowych w Polsce oraz studenci. Zapraszamy do uczestnictwa w tym wydarzeniu i prosimy o przekazanie tej informacji w swoim środowisku.

Komitet organizacyjny

prof. zw. dr hab. Waldemar Gos

przewodniczący komitetu

Sekretarze konferencji:

dr Tomasz Kufel US

tomasz.kufel@usz.edu.pl

dr Anna Zbaraszewska US

anna.zbaraszewska@usz.edu.pl

Rada Programowa

prof. dr hab. Teresa Kiziukiewicz Uniwersytet Szczeciński
prof. dr hab. Waldemar Gos Uniwersytet Szczeciński
dr hab. prof. PRz Grzegorz Lew Politechnika Rzeszowska

dr Magdalena Janowicz
Uniwersytet Szczeciński

dr Iwona Majchrzak
Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny

dr Marzena Rydzewska
Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny

prof. dr hab. Jolanta Iwin-Garzyńska Uniwersytet Szczeciński

prof. dr hab. Wanda Skoczylas Uniwersytet Szczeciński
dr hab., prof. US Beata Sadowska Uniwersytet Szczeciński

dr Elżbieta Jaworska
Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny

dr Przemysław Mućko
Uniwersytet Szczeciński

prof. dr hab. Kazimiera Winiarska Uniwersytet Szczeciński

dr hab., prof. US Stanisław Hońko Uniwersytet Szczeciński

dr Hanna Czaja-Cieszyńska
Uniwersytet Szczeciński

dr Konrad Kochański
Uniwersytet Szczeciński

dr Bożena Nadolna
Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny

Harmonogram

Termin zgłaszania uczestnictwa w formularzu rejestracyjnym: 

30.04.2021 r. 

Termin nadsyłania publikacji 

30.04.2021 r. 

Wnoszenie opłat za publikację monografii

15.05.2021 r. 

Opłata konferencyjna

0 zł

Udział w konferencji jest bezpłatny.  

Organizatorzy nie pokrywają kosztów zakwaterowania.

300 zł

Uczestnicy mają możliwość publikacji rozdziału w monografii opublikowanej przez wydawnictwo z listy MNiSW.

W sprawach publikacji proszę kontaktować się pod adresem: konferencjamajowa@gmail.com

Biuro Organizacyjne

Korespondencję ws. konferencji proszę kierować na adres:  

 e-mail: konferencjamajowa@gmail.com  

lub: 

Katedra Rachunkowości 

Instytut Ekonomii i Finansów Uniwersytetu Szczecińskiego

Mickiewicza 64 pok. 10

71-101 Szczecin 

 

Kontakt w sprawach organizacyjnych  

dr Tomasz Kufel 

tel.: 91 444 1968 

Termin i miejsce konferencji

Termin: 21 maja 2021 roku  

Miejsce: Szczecin, Wydział Ekonomii, Finansów i Zarządzania Uniwersytetu Szczecińskiego, Mickiewicza 64 – online

Program

21.05.2021

9:15 – 9:30
Rozpoczęcie konferencji

 

9:30 – 10:30
Nauczanie w erze pandemii z perspektywy studenta i wykładowcy – wyniki badań (prowadzący prof. dr hab. Waldemar Gos)

 

10:30 – 11:30
Jak ciekawie uczyć rachunkowości – lekcje pokazowe (prowadzący dr hab. Stanisław Hońko, prof. US)

 

11:30 – 11:45
Przerwa kawowa

 

11:45 – 12:15
Prezentacja firmy

 

12:15 – 13:15
Edukacja zdalna – narzędzia i aplikacje aktywizujące studentów – dr Hanna Czaja-Cieszyńska

 

13:15
Podsumowanie i zakończenie konferencji